PRIVACY

Website disclaimer + Privacy

 

 

Deze website is eigendom van Houtbedrijf Kerkhofs BVBA

Contactgegevens:

Ambachtslaan 1013 – 3990 Peer

0032 (0) 11 63 64 00

info@parketkerkhofs.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0451 663 969

RPR: Antwerpen afdeling Hasselt

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met

de volgende algemene voorwaarden:

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of

bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren

toe aan Houtbedrijf Kerkhofs of rechthoudende derden.

 

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informative op de website is van algemene aard. De informative is niet aangepast aan

personoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,

profesioneel of juridisch advise aan de Gebruiker worden beschouwd.

Houtbedijf Kerkhofs levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informative

volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen

onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte

informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site

onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om

ditz o snel mogelijk recht te zetten.

Houtbedrijf Kerkhofs kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of

onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt

gesteld, kan u de beheerder van de site contactieren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of

kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Houtbedrijf Kerkhofs geeft geen

garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk

gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de

toegang tot of het gebruik van de website.

Houtbedrijf Kerkhofs kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,

bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het

gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met

inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van

programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur

of andere van de Gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s

impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Houtbedrijf Kerkhofs verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of

over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden

gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade

door het gebruik ervan.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de

rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

 

 

Privacybeleid

Houtbedrijf Kerkhofs hecht belang aan uw privacy.

Houtbedrijf Kerkhofs verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht

op info@parketkerkhofs.be.

Houtbedrijf Kerkhofs verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenen

orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,

opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en

gepersonaliseerde reclame).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 : toestemming, noodzakelijk

voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke

verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 :

toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te

trekken.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de

termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het

gebied van boekhouding).

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)

verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan

laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende

persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 € of (f) ,met inbegrip van profilering op basis van

die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Hiervoor kan hij een email verzenden naar volgend e-mail adres: info@parketkerkhofs.be

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn

persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst

worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser

van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website

raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie

kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf

en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van

derden. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit

kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze

policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u

een waarschuwing ontvangt wanneer en cookie geinstalleerd wordt of dat de cookies nadien

van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via instellingen van uw browser. Hou

er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google analytics, een webanalyse-service die wordt

aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de

website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres)

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over

de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te

bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie

aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren

met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren

door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op

dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door

gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de

informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE NIEUW PRODUCTEN EN ACTIES! SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF.

NIEUWS

& ACTIES

© Copyright Kerkhofs 2013    -   Ambachtslaan 1013   3990 Peer   -   T:   +32 11 63 64 00   -   F:   +32 11 61 11 00   -   E:   info@parketkerkhofs.be .   -   Privacy